درباره وب سایت پول توشه دات کام

تمام موضوعات این سایت پول توشه، اما شما باید با توجه به این که به چه موضوعی علاقه‌مند هستید حرفه خود را انتخاب کنید. تمام کارها به یک اندازه می‌توانند درآمد ‌زایی کنند و در اطراف خود مثال هایی از این دست دیده اید، دو نفری که کاری مشابه دارند، یک نفر بسیار موفق و پردرآمد در آن کار و نفر دوم به دنبال یک لقمه نان.

این مثال ها باید برای شما این درس را داشته باشد که همه کار ها به یک اندازه پتانسیل درآمد زایی دارند، اما عشق و علاقه یک فرد نسبت به کارش مشخص کننده میزان پیشرفت و موفقیت در آن کار است.